Opgroeien in balans

begeleiding en behandeling bij emotionele en psychische uitdagingen voor kinderen en jongeren

Je geborgen en veilig voelen, fijn kunnen spelen, vrienden en vriendinnen hebben, lekker slapen en uitgerust zijn, jezelf zijn in relatie tot je ouder(s), broers en zussen, gevoelens en emoties durven voelen, uiten en loslaten, zelfvertrouwen, motivatie en concentratie hebben en met plezier naar school gaan, nieuwsgierig zijn naar en genieten van nieuwe ervaringen, je goed voelen in je lichaam, ontspanning en blijdschap ervaren…
Dit alles is niet alleen wat ieder kind gegund is maar wat een opgroeiend kind ook nodig heeft voor een ontwikkeling in balans. Merk je als ouders of als jongere dat er van bovenstaande iets ontbreekt en lukt het jullie samen niet dit te herstellen dan is het moment gekomen om hulp te vragen.

Werkwijze

Nadat je jezelf of jullie kind hebt aangemeld word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De intake duurt doorgaans 1 a 2 sessies. De intake kan plaatsvinden met beide ouders, met ouder(s) en kind of met de jongere alleen (vanaf 16 jaar). De intake wordt verwerkt in een plan van aanpak waarin de hulpvraag centraal staat. Na instemming vinden de vervolgsessies plaats met telkens tussentijdse momenten voor evaluatie.

Vervolgsessies zijn met het kind, met de ouders of met het kind en de ouders samen. Het laatste kwartier van een sessie met het kind sluit de ouder aan voor een terugkoppeling van wat er besproken is en worden eventuele opdrachtjes voor thuis toegelicht.

Tijdens de sessies met het kind wordt er gespeeld, gepraat, getekend, gebouwd en ook vaak spontaan iets verzonnen. Er is genoeg voor handen, binnen én buiten. Geen vaststaande plannen, maar aansluiten bij het kind en het moment.

In geval de behandeling heeft plaatsgevonden op verwijzing van de huisarts zal deze na afloop van een traject een terugkoppeling ontvangen waarin kort het traject wordt beschreven.

Tarieven

Een sessie duurt een uur. Het tarief voor wie niet in aanmerking komt voor vergoeding is €70,00.

Voorbereiding, verwerking en eventueel telefonisch overleg met school zijn inbegrepen.

Voor degenen die in aanmerking komen voor vergoeding maar kiezen om de consulten zelf te bekostigen wordt het door de gemeente bepaalde tarief aangehouden. Neem contact op voor meer informatie over tarieven.

Aanmelden