Ouderbegeleiding en opvoedondersteuning

afstemmen op de behoeften van je kind

Je kind opvoeden en begeleiden gaat net zoveel over je kind als over jezelf als ook over jouw ouders en hun ouders en hun ouders… Wat jullie je kind meegeven zal hij of zij weer doorgeven en ook gedurende zijn of haar leven teruggeven aan de maatschappij.

Gedrag is de uitkomst van je overtuigingen, je drijfveren, hoe je je voelt en hoe je omgaat met emoties. Hoe je handelt in het hier en nu rust op wat vooraf is gegaan. Ook je reacties op het gedrag van je kind staan niet op zichzelf maar kennen een geschiedenis.

De ouderbegeleiding en opvoedondersteuning richt zich op het beter leren begrijpen van, en afstemmen op, de behoeften en het gedrag van je kind. Daar waar de aansluiting ontbreekt tussen de reacties van jou als ouder en de behoeften van je kind is ruimte voor verandering.

Tijdens een traject worden jullie begeleid in het creëren van die verandering. Daarin wordt jullie verhaal meegenomen en hoe ieder van jullie geleerd heeft met emoties, grenzen en conflict om te gaan. Soms wordt gedurende een traject duidelijk dat (een van) de ouders hulp voor zichzelf nodig heeft. In dat geval wordt er samen gekeken of deze hulp geboden kan worden door Het Korenhofje of dat een doorverwijzing op zijn plaats is.

Werkwijze

Begeleiding voor jullie als ouders maakt standaard deel uit van een traject wanneer er een hulpvraag bestaat voor je kind. Wanneer het kind 16 jaar of ouder is zal de mate van betrokkenheid van ouders in overleg gaan met het kind. In sommige gevallen kan ouderbegeleiding en of opvoedondersteuning volstaan en is behandeling van het kind niet nodig.

Tarieven

Een sessie duurt een uur. Het tarief voor wie niet in aanmerking komt voor vergoeding is €70,00. Voor degenen die in aanmerking komen voor vergoeding maar kiezen om de consulten zelf te bekostigen wordt het door de gemeente bepaalde tarief aangehouden. Neem contact op voor meer informatie over tarieven.

Aanmelden