Begeleiding bij emotionele en psychische uitdagingen voor kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen

Opgroeien en opvoeden, zoals alles in het leven, gaat om balans. Wanneer de balans even zoek is hervind je deze meestal zelf en soms is hulp vragen een nodige en krachtige stap. Klachten als slecht slapen, faalangst en angst, lichamelijke kwalen, teruggetrokkenheid, woede, somberheid, druk gedrag, ruzies en conflict, uit contact gaan, grenzeloosheid, (chronische) hyperventilatie, concentratieproblemen, onzekerheid, gebrek aan motivatie, problemen rond zelfbeeld… geven de boodschap af dat verandering nodig is.

Het Korenhofje is er voor kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen die behoefte hebben aan steun bij het aangaan van de emotionele en psychische uitdagingen die het leven met zich meebrengt. Ouders worden daarnaast bijgestaan in het beter leren begrijpen van, en afstemmen op, de behoeften en het gedrag van hun kind of jongere.

Tijdens een behandeltraject wordt gekeken naar het verhaal achter de klachten om vanuit de oorzaak toe te kunnen werken naar herstel. Een klacht staat nooit op zichzelf, net zo min als jij of je kind. Je zal gaan ontdekken dat je gedurende een traject steeds meer vertrouwen, begrip, contact, ontspanning en plezier gaat ervaren.

Behandeltrajecten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar en hun ouders die woonachtig zijn in de gemeente Bergen, Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest of Dijk en Waard worden volledig vergoed.

Meer informatie over vergoedingen

Hoogsensitiviteit

Een vijfde van alle mensen is HSP (hoogsensitief persoon). Veel hoogsensitieve kinderen en volwassenen komen in de geestelijke gezondheidszorg terecht. En dat is niet verwonderlijk. Want, hoewel meestal snel terug in balans, zijn hoogsensitieve mensen ook snel en soms doorlopend uit balans. Het vraagt vaak veel van de persoon en de omgeving om de aanleg goed te doorgronden en erop af te stemmen. Hoogsensitiviteit is een aanleg (dat ‘heb’ je niet maar dat ‘ben’ je) en geen stoornis. Wel bestaat er overlap tussen typische kenmerken van HSP en stoornissen als AD(H)D en autisme. Het Korenhofje hecht er waarde aan dat een mogelijke hoogsensitieve aanleg als zodanig wordt herkend, erkend en begeleid en klachten niet ten onrechte worden toegeschreven aan een psychiatrische stoornis.

Meer weten over HSP?

Ieder mens is een ontwikkeling in balans gegund. Dat kan én hoeft niet zonder uitdagingen. Het Korenhofje is er om die uitdagingen te helpen aangaan. Zowel kinderen, jongeren, ouders als jongvolwassenen kunnen rekenen op een steun in de rug.

Aanmelden

Het Korenhofje biedt tevens ondersteuning in de vorm van massage voor kinderen, jongeren en volwassen. Massage geeft rust, ontspant en helpt je tot jezelf komen en bij jezelf blijven. Voorwaarden om je goed te voelen en te kunnen genieten van het contact met de mensen en de wereld om je heen.

Aanmelden

Het Korenhofje organiseert regelmatig bijeenkomsten voor vrouwen. Deze bijeenkomsten bieden ruimte voor uitwisseling, herkenning, steun, een moment van rust en met elkaar leren over jezelf, je kwetsbaarheid en kracht, emoties en gevoelens.

Aanmelden