Vergoede jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders

woonachtig in gemeente Bergen, Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest of Dijk en Waard

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een verwijzing van de huisarts, praktijkondersteuner, het jeugdteam van de gemeente of een kinderarts nodig.

Wanneer je je aanmeldt voor vergoede zorg vraagt Het Korenhofje een beschikking aan bij de gemeente waarin het kind of de jongere woont. Ook wordt na de intake gemeld dat Het Korenhofje betrokken is bij jullie kind bij de verwijsindex.

Behandeling voor jongeren en jongvolwassenen die 18 jaar en ouder zijn komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Privacy

Het Korenhofje hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de privacywet algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Klachtenregeling

Het Korenhofje vindt goede communicatie en afstemming belangrijk. Er is gedurende een behandeltraject steeds ruimte voor evaluatie en terugkoppeling. In geval van ontevredenheid ben je uitgenodigd dit direct te communiceren. Het is ook mogelijk om een externe partij te betrekken, je kunt hiervoor terecht bij het Kwaliteitsregister Jeugd.

Toestemming

Voor de behandeling van kinderen tot 12 jaar is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Voor de behandeling van kinderen van 12 tot en met 15 jaar is zowel van beide gezaghebbende ouders als het kind de toestemming nodig. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf over de behandeling beslissen, er is geen toestemming van ouders nodig. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich dan ook zelf aanmelden.

Wachttijd

De praktijk is voor onbepaalde tijd gesloten, er is momenteel geen mogelijkheid om je aan te melden.

Direct aanmelden