Dag ouders, hoi kind

Misschien zijn jullie al langere tijd zoekende hoe om te gaan met bepaald gedrag van je kind. Of merken jullie dat je kind niet lekker in zijn of haar vel zit en weet je niet goed wat je nog méér kunt doen om hem of haar te helpen.  

Misschien herkennen jullie dat je kind… :

  • regelmatig en intens boos kan reageren
  • angstig, onzeker of teruggetrokken is en daardoor wordt belemmerd
  • onrustig of juist lusteloos is
  • zichzelf in de weg zit met faalangst en perfectionisme
  • gepest wordt, zelf pest of weinig aansluiting vindt
  • … niets van wat in dit rijtje staat, maar je maakt je wel zorgen om je kind

Veel ouders maken een periode mee waarin het contact met hun kind minder vanzelf lijkt te voelen, waarin het gedrag van hun kind hen voor raadselen stelt of misschien tot wanhoop drijft. Dat is inherent aan het leven en opvoeden en meestal doorleef je dat samen. En soms kom je er samen niet uit. Dan is het fijn wanneer er iemand is die een stukje met jullie oploopt en meekijkt.

Werkwijze

Een eerste gesprek is meestal alleen met de ouders. Soms, en dat gebeurt in overleg, sluit het kind of de jongere meteen aan.

Vervolgsessies zijn met het kind, met de ouders of met het kind en de ouders samen. Het laatste kwartier van een sessie met het kind sluit de ouder aan voor een terugkoppeling van wat er besproken is en worden eventuele opdrachtjes voor thuis toegelicht.

Tijdens de sessies met het kind wordt er gespeeld, gepraat, getekend, gebouwd, stokken gesneden, vuurtjes gestookt, …. Geen vaststaande plannen, maar aansluiten bij het kind en het moment. Kerndoel is het vertrouwd en veilig worden met de eigen gevoelens, bewust worden van gedachten, het eigen gedrag leren begrijpen en handiger leren reageren op lastige momenten.

Ouders spelen in dit traject een belangrijke rol. De ervaring leert dat kinderen, wiens gedrag door hun omgeving als heftig, intens of moeilijk wordt ervaren, vaak zeer fijngevoelig zijn. Met hun (hoog)sensitiviteit zijn zij gevoelig voor elke subtiele onbalans en daar reageren zij op. Omdat ouders de belangrijkste personen zijn in het leven van een kind zijn het ook vaak de ouders waar het kind op reageert. Dat heeft niks te maken met tekortschieten, enkel en alleen met stukken in jezelf die je nog niet genoeg kent. Vaak gaan die stukken over diep opgeborgen gevoelens als angst, woede en verdriet. Dat is waar het kind op reageert. Zodra ouders gaan begrijpen en voelen om welke stukken het gaat, komt er ruimte en kunnen zowel ouder als kind gaan leren ontspannen.

Tarief

Een sessie duurt een uur. Het tarief is € 70,00. Voorbereiding, verwerking en eventueel telefonisch overleg met school zijn hierbij inbegrepen.